تسهیل‌گری دولت و بخش خصوصی

آئین‌نامه‌های اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 •  آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی(دانلود)
 • آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت (دانلود)

 • آیین‌‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت(دانلود)

 • آیین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکت‌های تعاونی سهامی عام(دانلود)

 • آئین‌نامه مواد 6 و 20 قانون بخش تعاونی(دانلود)

 • آئین‌نامه نحوه ارزیابی سهام در شرکت‌های تعاونی(دانلود)
 • آئین‌نامه نحوه همکاری و کمک دولت به مؤسسات تعاونی مستخدمین رسمی(دانلود)
 • آئین‌نامه نظام پرداخت حقوق و مزایا در شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستانی(دانلود)
 • آئین‌نامه وظایف اختیارات و حقوق و مزایای مدیرعامل(دانلود)
 • آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران(دانلود)

 • آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی(دانلود)

 • آیین‌نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی(دانلود)

 • آیین‌نامه اجرایی نحوه بلوک‌بندی در شرکت‌های تعاونی سهامی عام(دانلود)

 • آیین‌نامه داوری در بخش تعاونی(دانلود)
 • آئین‌نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی(دانلود)
 • راهنمای تنظیم آیین نامه معاملات در تعاونی‌ها (آیین نامه معاملات)(دانلود)
 • تغییرات سرمایه در شرکت‌های تعاونی(دانلود)
 • موادی از آئین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر(دانلود)

آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار

 • اين آيين نامه جايگزين آيين نامه ومقررات حفاظتي ماشين هاي افزار (دانلود)
 • آيين نامه ايمني افراد داراي اختلال شنوایی در کارگاه‌ها(دانلود)
 • آيين نامه ايمني جوشكاري و برشكاري گرم(دانلود)
 • آيين نامه ايمني در صنايع ريخته‌گري (قطعه‌ريزي و لوله‌ريزي)(دانلود)
 • آيين نامه ايمني در صنايع شيشه(دانلود)
 • آیین نامه ایمنی در عملیات انتقال نیروی برق(دانلود)
 • آيين نامه ايمني دستگاه هاي مخلوط كن و همزن در كارگاه ها(دانلود)
 • آیین نامه ایمنی ساختمان کارگاه‌ها(دانلود)
 • آيين نامه ايمني سيستم اتصال به زمين (ارتينگ)(دانلود)
 • آيين نامه ايمني كار با ماشين آلات عمراني(دانلود)
 • آئين نامه ايمني كار در صنايع چاپ(دانلود)
 • آيين نامه ايمني ماشين ها و ادوات كشاورزي(دانلود)
 • آيين نامه ايمني ماشين هاي ليفتراك(دانلود)
 • آيين نامه ايمني مخازن آب و استخرها(دانلود)
 • آیین نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزیدر کارگاه‌ها(دانلود)
 • آئين نامه چگونگي بازرسي كار(دانلود)
 • آيين نامه حفاظتي تاسيسات الكتريكي در كارگاه ها(دانلود)
 • آيين نامه حفاظتي صنايع چوب(دانلود)
 • آیین نامه حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی(دانلود)
 • آيين نامه حفاظتي ماشين هاي سنگ زني(دانلود)
 • آيين نامه عمومي ايمني درتعميرگاه هاي وسايط نقليه(دانلود)
 • آئين نامه مربوط به انتخاب اساتيد دانشگاه ، نمايندگان كارگران ، نمايندگان مديران صنايع جهت عضویت در شورای عالی حفاظت فنی(دانلود)
 • آیین‌نامه آموزش کارفرمایان، کارگران، کارآموزان(دانلود)
 • آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری(دانلود)
 • آیین‌نامه ایمنی تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب(دانلود)
 • آیین‌نامه ایمنی در آزمایشگاه‌ها(دانلود)
 • آیین‌نامه ایمنی در بنادر(دانلود)
 • آیین‌نامه ایمنی در تونل‌سازی(دانلود)
 • آیین‌نامه ایمنی در جایگاه‌های عرضه سوخت(دانلود)
 • آیین‌نامه ایمنی در صنایع آهنگری(دانلود)
 • آیین‌نامه ایمنی در کارگاه‌های دامپروری(دانلود)
 • آیین‌نامه ایمنی در کارگاه‌های سنگبری(دانلود)
 • آیین‌نامه ایمنی در معادن(دانلود)
 • آیین‌نامه ایمنی کار با ابزارهای دستی و و دستی قدرتی(دانلود)
 • آیین‌نامه ایمنی کار با دستگاه‌های ریخته‌گری تحت فشار(دانلود)
 • آیین‌نامه ایمنی کار در ارتفاع(دانلود)
 • آیین‌نامه ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات برق‌دار(دانلود)
 • آیین‌نامه بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور(دانلود)
 • آییننامه پیشگیري و مبارزهبا آتش سوزي درکارگاه ها(دانلود)
 • آیین‌نامه تاسیس مراکز بهداشت کار در کارگاه‌ها(دانلود)
 • آیین‌نامه جدید مشاغل سخت و زیان‌آور(دانلود)
 • آیین‌نامه حفاظت حمل دستی بار(دانلود)
 • آیین‌نامه حفاظت حمل و نقل،ذخیره‌سازی و توضیع گاز مایع(دانلود)
 • آیین‌نامه حفاظت در مقابل خطرات وسایل انتقال نیرو(دانلود)
 • آیین‌نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه‌ها(دانلود)
 • آیین‌نامه حفاظتی پرس‌ها ( پرسکاری سرد فلزات)(دانلود)
 • آیین‌نامه حفاظتی پرس‌های تزریقی پلاستیک و دایکاست(دانلود)
 • آیین‌نامه حفاظتی کار با سموم دفع آفات در کارگاه‌ها(دانلود)
 • آیین‌نامه حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال(دانلود)
 • آیین‌نامه حفاظتی مولد بخار و دیک‌های آب گرم(دانلود)
 • آیین‌نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل و جابجا کردن مواد و اشیا در کارگاه‌ها(دانلود)
 • آیین‌نامه علایم ایمنی در کارگاه‌ها(دانلود)
 • آیین‌نامه کارهای سخت و زیان‌آور(دانلود)
 • آیین‌نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار(دانلود)
 • آیین‌نامه مشاوران و خدمات‌دهندگاه حفاظت فنی و ایمنی(دانلود)
 • آیین‌نامه مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهای یون‌ساز(دانلود)
 • آیین‌نامه مقررات حفاظتی حفر چاه‌های دستی(دانلود)
 • آیین‌نامه مقررات حفاظتی در ماشین‌های کنکاسور، خردکن و آسیاب(دانلود)
 • آیین نامه نحوه تشخیص و تایید مشاور فنی و خدمات ایمنی (دانلود)
 • آیین نامه وسایل حفاظت فردی(دانلود)
 • دستورالعمل اجرايي آيين نامه مشاوران وخدمات دهندگان حفاظت فني و ايمني(دانلود)
 • دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری(دانلود)
 • دستورالعمل ارزیابی ریسک در معادن (معادن)
 • دستورالعمل نحوه اجرایی نحوه فعالیت کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و نظارت بر آن ها(دانلود)
 • روزنامه رسمي - آيين نامه حفر دستي چاه(دانلود)
 • روزنامه رسمي - آيين نامه داخلي شورای عالی حفاظت فنی(دانلود)
 • ضوابط اجرایی ماده 58 آیین نامه علائم ایمنی در کارگاه‌ها(دانلود)

آئین‌نامه‌های اجرایی وزارت امور خارجه

آئین‌نامه‌های اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت

 • نسخه چاپی آیین نامه اجرایی قانون معادن (دانلود)

آئین‌نامه‌های اجرایی وزارت جهاد کشاورزی

 • ابلاغ آئین نامه مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی و بخشنامه نحوه ارسال مدارک و مستندات به بانکهای عامل (دانلود)
 • ابلاغ تصویب نامه هیات وزیران در مورد دسترسی به اطلاعات موجود در پایگاه موضوع ماده ۱۶۹(دانلود)
 • ابلاغ ضریب حقوق سال ۱۴۰۰  کارکنان رسمی پیمانی قراردادکارمعین (مشخص)(دانلود)
 • ابلاغ مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در مورد نقشه راه هوشمند سازی حوزه کشاورزی(دانلود)
 • ابلاغ مصوبه مربوط به افزایش مستمری مشمولین تامین اجتماعی(دانلود)
 • ابلاغ وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور اعمال مدیریت نقدینگی و مدیریت هزینه های عمومی دولت(دانلود)
 • ارائه امکانات رفاهی اعم از نقدی و غیرنقدی به بازنشستگان و مستمری بگیران(دانلود)
 • ارسال تصویب نامه هیات دولت در مورد آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون احکام دائمی(دانلود)
 • اصلاح تصویب نامه تعیین ضریب حقوق کارکنان(دانلود)
 • اصلاح تصویب نامه مربوط به آیین نامه اجرایی بندهای تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه کشور(دانلود)
 • اصلاح تصویب نامه موضوع هزینه های افت سفره های آب زیرزمینی(دانلود)
 • اصلاح تصویب نامه هیأت وزیران(دانلود)
 • اصلاحیه تصویب نامه مربوط به نصاب معاملاتی(دانلود)
 • اصلاحیه فرم ابلاغ اعتبار موضوع ماده ۷۵ قانون محاسبات عمومی کشور(دانلود)
 • بخشنامه اجرایی دستورالعمل بند (ب) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در خصوص استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در سال ۱۴۰۰(دانلود)
 • تصویب نامه آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی - خصوصی(دانلود)
 • تصویب نامه مربوط به آیین نامه اجرایی جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) و بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰(دانلود)
 • تصویب نامه مربوط به حقوق مبنا و افزایش سنواتی(دانلود)
 • تصویب نامه هیات وزیران در مورد اصلاح آیین نامه تضمین معاملات دولتی(دانلود)
 • تصویب نامه در خصوص موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به منظور ترمیم حقوق و مزایای کارمندان قرار داد کارمعین و مشخص(دانلود)
 • تصویب نامه هیات دولت در خصوص تعیین حق تمبر انواع بارنامه و صورت وضعیت مسافری(دانلود)
 • تصویب نامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند(دانلود)
 • تصویب نامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بنده (هـ) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور(دانلود)
 • تصویب نامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی(دانلود)
 • تصویب نامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه تعیین مشوق های موضوع جز (۴) بند (ب) ماده (۱۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و ...(دانلود)
 • تکمیل و ارسال گزارش ابلاغ اعتبار و حواله ها از محل اعتبار سال ۹۹(دانلود)
 • دستورالعمل تعیین مرجع رسیدگی و تایید بدهیهای بند (پ) ماده ( ۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر(دانلود)
 • دستورالعمل حسابداری تهیه صورت های مالی تلفیقی(دانلود)
 • مصوبه شماره یک جلسه بیستم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور توسعه و گسترش سلامت الکترونیکی(دانلود)
 • مصوبه هیات دولت در مورد نصاب معاملات(دانلود)

آئین‌نامه‌های اجرایی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

 • دستورالعمل اجرایی تعیین حرایم آثار ملی(دانلود)
 • دستورالعمل اجرایی ثبت آثار ملی(دانلود)
 • دستورالعمل تعیین آثار واجد ارزش تاریخی - فرهنگی(دانلود)
 • دستورالعمل ضوابط عمومی حریم ها(دانلود)
 • دستورالعمل معیارهای ثبت آثار تاریخی - فرهنگی غیرمنقول(دانلود)

آئین‌نامه‌های اجرایی وزارت ورزش و جوانان

 • آیین نامه وظایف، مسؤلیت ها و نحوه همکاری دستگاه های اجرایی در زمینه رشد و شکوفایی ورزش قهرمانی کشور(دانلود)
 • قانون اهداف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان(دانلود)
 • وزارت ورزش و نوجوانان(دانلود)

آئین‌نامه‌های اجرایی وزارت نیرو

 • اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال (دانلود)
 • آیین نامه بازدید از تاسیسات صنعت آب و برق(دانلود)
 • آیین نامه ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات(دانلود)
 • آیین نامه داخلی هیئت ساماندهی و راهبری بازارهای محلی آب(دانلود)
 • آیین نامه برنامه مشترک دکترای دانشگاه ها(دانلود)
 • آيين نامه اجرايي بندهاي الف و ب تبصره 12 ماده واحد(دانلود)
 • آيين نامه برقراری انشعاب و استفاده از خدمات شبكه برق (دانلود)
 • آيين نامه برقراري انشعاب و استفاده از خدمات شبكه برق(دانلود)
 • آيين نامه تسويه بدهی دولت(دانلود)
 • آیین نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و هیئت مدیره(دانلود)
 • آيين نامه شفافيت پاراف مقامات مرتبط(دانلود)
 • آیین نامه نیاز سنجی 99 (غیردولتی)(دانلود)
 • آیین نامه نیازسنجی ساماندهی و تامین نیروی انسانی بخش دولتی(دانلود)
 • آيين نامه نيازسنجي نيروي انساني در بخش دولتي(دانلود)
 • حضور غیاب کارکنان دولت(دانلود)
 • مرخصی کارکنان وظیفه(دانلود)
 • مسافرت های خارجي کارکنان وزارت نیرو(دانلود)
 • معرفی برنامه مشترک دکترای وزارت نیرو و دانشگاه ها(دانلود)
 • معيارهای ارزيابی وب‌سايت‌های شركت‌های زيرمجموعه وزارت نيرو(دانلود)
 • موافقتنامه‌ها، عهدنامه ها و قراردادهای دوجانبه مربوط به حوضه آبريز رودخانه ارس(دانلود)

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟

سبد خرید

سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.