سازمان های ارائه کننده تسهیلات و حامی

نهادها و صندوق هایی که در کشور به حمایت از ایده ها و طرح های پژوهشی می پردازند:
1- نهادها و سازمان ها
معاونت پژوهشی وزارت علوم،  تحقيقات و فناوری
از جمله حمایت هایی که در این معاونت  انجام می گیرد: حمایت از انجمن های علمی، حمایت از واحدهای پژوهشی جدید التاسیس، تشویق مقالات چاپ شده در مجلات معتبر بین امللی و…  می باشد
پارک های علم و فناوری
یکی از ساختارهای موثر در توسعه فناوری و یاری رسان در تجاری سازی نتایج تحقیقات و ایجاد کننده ارتباط بین بخش های تحقیقاتی، تولیدی و خدماتی جامعه می باشند
بنياد ملی نخبگان کشور
سال تاسیس: 1384
هدف: برنامه ریزی و سیاستگذاری برای شناسایی، هدایت، حمایت مادی و معنوی نخبگان، جذب، حفظ و به کارگیری و پشتیبانی از آنان در راستای ارتقاء تولید علم، فناوری و توسعه علمی و متوازن کشور و احراز جایگاه برتر علمی، فناوری، اقتصادی در منطقه بر اساس سند چشم انداز کشور در افق 1404
دفتر همکاری های فناوری رياست جمهوری
سال تاسیس: 1378
هدف: انجام مطالعه و تحقیق در زمینه تکنولوژی و مدیریت تکنولوژی
یکی از واحدهای تابعه این دفتر، پارک فناوری پردیس است که در اردیبهشت 1380 تاسیس شده و ماموریت آن تشویق و حمایت مراکز تکنولوژیکی در راستای توسعه فناوری و رقابت موثر در بازار جهانی
همچنین دبیرخانه کمیته بند ر تبصره دو قانون بودجه که زیر مجموعه این دفتر می باشد جهت ایجاد اشتغال مولد ويژه نخبگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی فعالیت منماید.
سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران   
سال تاسیس: 1346
هدف: گسترش و نوسازی صنایع کشور در جهت رقابت پذیری در عرصه جهانی از راه فراهم آوردن شرایط مساعد توسعه صنعتی با اولویت توسعه ظرفیت های بخش خصوصی
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی
سال تاسیس: 1379
هدف: توسعه و بهره برداری از ذخایر معادن فلزی، غیر فلزی و صنایع معدنی کشور و نوسازی معادن و صنایع معدنی موجود
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ايران
سال تاسیس: 1359
هدف: حمایت از ایجاد فناوری در سطح ملی
سازمان صنايع کوچک و شهرک های صنعتی ايران
سال تاسیس: 1384
شرکت نوسازی صنايع ايران
هدف: بهبود کمی و کیفی محصولات صنعتی
شبکه علمی کشور
سال تاسیس: 1379
هدف: ایجاد شبکه رتباطی و اطلاع رسانی بین دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی به منظورتوسعه فناوری اطلاعات
هيات حمايت از کرسی های نظريه پردازی، نقد و مناظره
سال تاسیس: 1382
هدف: ایجاد زمینه های لازم برای تحقق اهداف کرسی های علمی نظریه پردازی در جهت تولید علم و ترویج آزاد اندیشی
سازمان توسعه نوآوری های دانشجويان کشور
سال تاسیس: 1384
هدف: ایجاد زمینه مناسب برای شناسایی و رشد ابتکارات و نوآوری های علمی و فنی دانشجویان و اعتلای استعدادهای خلاق و نوآور آنان در زمینه علوم و فناوری   
دبیرخانه بند الف ماده 102 قانون برنامه سوم توسعه (بند د ماده 45 قانون برنامه چهارم)
هدف: تقویت زمینه های مناسب برای مطالعه و پژوهش در بخش های مختلف اجرایی کشور و کمک به افزایش تقاضا برای تحقیقات
دبیرخانه ماده 68 قانون بودجه در سازمان توانیر
هدف: اعطای کمک های مالی و تکنولوژی در زمینه های مربوط به صنعت برق
دبیرخانه بند ج تبصره 3 قانون بودجه
هدف: اعطای وام به طرح های مبتنی بر تکنولوژی پیشرفته (High Tech )
2-  صندوق ها
صندوق های پژوهش و فناوری غير دولتی
سال تصویب آیین نامه و اساسنامه: 1381
هدف: ارتقای توسعه فناوری، تشويق و گسترش نوآوری در صنايع با ايجاد زمينه‌های مشاركت و سرمايه‌گذاری بخش غير دولتی و كمك دولت برای مشاركت با پذيرش ريسک های احتمالی.
صندوق حمايت از پژوهشگران کشور
سال تاسیس: 1382
هدف: ارائه کمک ها و خدمات حمايتی مادی و معنوی به پژوهشگران ايرانی اعم از حقيقی و حقوقی به منظور شکوفايی امور پژوهشی در راستای توليد علم و فناوری و بهره مند شدن مردم از نتايج آن ها در کشور
صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الکترونيک
هدف: حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک در بخش های خصوصی و تعاونی بصورت اعطای تسهیلات
صندوق مالی توسعه تکنولوژی ايران
سال تاسیس: 1368
هدف: تامین منابع مالی مورد نیاز جهت طرح های ابتکاری و اختراعی و سرمایه گذاری و مشارکت در راه اندازی طرح های مبتکرانه و توام با ریسک ( Venture Capital )
صندوق ملی محيط زيست
سال تاسیس: 1382
هدف: کمک به تقلیل آلاینده های زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست و حفظ و حمایت از محیط زیست
صندوق ضمانت سرمايه گذاری صنايع کوچک
سال تاسیس: 1384
هدف: فراهم آوردن موجبات توسعه سرمایه گذاری بخش غیردولتی درصنایع کوچک
صندوق ضمانت صادرات ايران
سال تاسیس: 1375
هدف: توسعه و افزایش صادرات کشور از طریق تضمین اعتبارات و سرمایه گذاری های مربوط به کالاها و خدمات از خریداران خارج از کشور
3-  بانک ها
بانک توسعه صادرات ايران
بانک صنعت و معدن
4- طرح های ملی
طرح کاراد
هدف: ترویج، پژوهش و آموزش کارآفرینان توسعه کشور
طرح توسعه کارآفرينی
هدف: ارتقاء توانایی های مهندسی کشور، طراحی و ساخت تجهیزات و دسترسی به فناوری های نوین با تکیه بر توان متخصصین داخلی و برای به تولید رساندن پروژه هایی که دارای توجیه فنی و اقتصادی بوده و در زمان حداکثر 3 سال قابل اجرا باشد.
طرح کارورزی
هدف: در این طرح واحدهای صنعتی و معدنی می توانند با جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی از حمایت مالی سازمان گسترش که  شامل 50 درصد دستمزد پرداختی به هر کارورز خواهد بود.
طرح کمک به نمونه سازی ماشين الات و تجهيزات صنعتی
هدف: به منظور ارتقاء توانائیهای مهندسی و ساخت داخلی توسط وزارت صنایع و معادن
طرح مطالعات کاربردی صنعتی و معدنی
هدف:کمک به توسعه مبتنی بر دانایی
طرح تحقيقات اساسی در بخش صنعت و معدن
هدف: حمایت از تحقیقات صنعتی و معدنی و توسعه منابع علمی تخصصی مناسب با نیاز بخش صنعت و معدن ( در اختیار وزارت صنایع و معادن)
طرح خودرو
هدف: کمک به ارتقاء کیفیت و استاندارد نمودن قطعات خودرو دربخش خصوصی
طرح ايده پردازی کاربردی در فناوری نانو
هدف: آماده نمودن اذهان متخصصان و صنعتگران برای همکاری درزمینه طرح های کاربردی فناوری نانو درکشور
طرح ملی ساماندهی ايده های جوان
هدف: همراهی و همفکری دانشجویان و مردم با دولت و استفاده از نیروهای خوشفکر درجهت رفع مشکلات و اداره کشور
طرح پايش نوآوری های دانشجويی (پند)
هدف: ترویج فرهنگ نوآوری و آشنا کرده دانشجویان با مقوله خلاقیت و نوآوری
 در اینجا بطورخاص به مقوله صندوق های پژوهش و فناوری می پردازیم:
روند تشکيل صندوق‌های پژوهش و فناوری
طبق ماده 100- قانون برنامه سوم و ماده 45  قانون برنامه چهارم به منظور ايجاد زمينه‌های مشاركت و سرمايه‌گذاری بخش غير دولتی و حمايت كمی و كيفی از فعاليت‌های پژوهشی و فناوری، بالاخص پژوهش‌ها و فناوری های كاربردی و توسعه‌ای، دولت مجاز است در تأسيس صندوق‌های غير دولتی مشاركت كند و موظف به تقويت صندوق‌‌های دولتی موجود می باشد و بايد ترتيبی اتخاذ كند كه امكان استفاده اين صندوق‌ها از يارانه سود تسهيلات مالی طی سال‌های اجرای برنامه فراهم شود. اين صندوق‌ ها با مشاركت حداكثر 49 درصدی دولت و حداقل 51 درصدی بخش خصوصی تشكيل می گردد.
اهداف صندوق‌های پژوهش و فناوری
ارتقای توسعه فناوری، تشويق و گسترش نوآوری در صنايع با ايجاد زمينه‌های مشاركت و سرمايه‌گذاری بخش غير دولتی و كمك دولت برای مشاركت با پذيرش ريسک های احتمالی.
ماموريت اصلی صندوق‌های پژوهش و فناوری
اعطای وام تسهيلات به اشخاص حقيقی و حقوقی برای اجرای طرح‌های پژوهشی (پژوهش‌های كاربردی)، فناوری و تدوين دانش فنی حاصل از تحقيقات و انتقال نتايج تحقيقات به مرحله توليد، تأمين سرمايه ريسک پذير، مشاركت و سرمايه‌گذاری در طرح‌های پژوهشی و فناوری.
منابع مالی صندوق‌های پژوهش و فناوری
كمك‌های بلاعوض يا مشاركت دولت يا نهادها و شركت‌های دولتی (حداكثر 49 درصد)
سرمايه گذاری بخش خصوصی (حداقل 51 درصد)
سرمايه‌گذاری بانک ها و وام تسهيلات مؤسسات مالی و اعتباری
سرمايه‌گذاری مراكز پژوهشی، واحدهای تحقيق و توسعه و تشكل‌های صنعتی و پژوهشگران
كمک ها و اعانات اشخاص حقيقی و حقوقی (ملی و بين‌المللی)
تشکيل 4 صندوق 
با توجه به اساسنامه شماره 62724/ت 24721هـ مورخ 28/12/81 و آيين‌نامه مصوب 35675/ت 24721هـ مورخ 28/12/81 هيأت وزيران چهار صندوق به شرح ذيل در سال 1383 تشكيل گرديده است:
1.  صندوق تحقيق و توسعه صنايع و معادن
  1.   صندوق پژوهش و فناوری غير دولتی استان اصفهان
3.  صندوق پژوهش و فناوری غير دولتی استان يزد
  1. صندوق پژوهش و فناوری غير دولتی صنعت برق
{     صندوق تحقيق و توسعه صنايع و معادن
معرفی صندوق
صندوق تحقيق و توسعه صنايع و معادن با سرمايه گذاری مشترک دولت به نمايندگی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری (49%) و انجمن تخصصی مراکز تحقيق و توسعه صنايع و معادن با (51% ) تاسيس گرديد. (شماره ثبت 251632 مورخه 11/5/84)
اهداف كلی صندوق
1-    حمايت از اجرای پروژه ها و طرح های پژوهشی كاربردی و توسعه ای و همچنين فناوری و فرهنگی كه از سوی اشخاص حقيقی و حقوقی، واصله به صندوق مورد بحث كه مورد تاييد كميته علمی مربوطه قرار گرفته باشد.
2-    حمايت از نتايج پروژه ها و طرح های پژوهشی انجام شده توسط اشخاص حقيقی و حقوقی، در ارتباط با ايجاد پايلوت و استقرار صنعت مربوطه، كه به توليد انبوه، منجر می شوند، با نظر كميته علمی مربوطه.
3-    پذيرش و حمايت اعتباری از پروژه های پژوهشی كاربردی و توسعه ای بخش غيردولتی، با تاييد كميته علمی مربوطه، در قبال اخذ ضمانت های لازم، از درخواست كنندگان.
4-     بررسی پروژه ها و طرح های مربوط به استقرار پايلوت – پلنت يا واحد توليدی كوچک و توليد انبوه با نظر كميته علمی كه از بخش های تحقيق و توسعه صنايع و معادن عضو، دريافت می شود.
5-    حمايت اعتباری از پروژه ها و طرح های پژوهشی مشترک كه واحدهای توليدی عضو با شخصيت های حقيقی و حقوقی خارج كشور، مبادله نمايد.
{     صندوق پژوهش و فناوری غير دولتی استان اصفهان
اين صندوق تاکنون 2 فراخوان داده و اولويت های صندوق را به صورت زیر اعلام نموده است
1. طرح های نيمه صنعتی
2. متقاضيان حقوقی
3. سهامداران صندوق
همچنین ضوابط این صندوق به شرح زیر می باشد:
حداکثر دوران اجراي طرح: 18 ماه
حداکثر دوران تنفس: 6 ماه
حداکثر دوران بازپرداخت: 18 ماه
حداکثر ميزان اعطای تسهيلات به هر طرح و پروژه به ميزان 50% کل سرمايه مورد نياز و حداکثر
{     صندوق پژوهش و فناوری غير دولتی استان يزد
تا كنون بر اساس دامنه فعاليت تعريف شده در اساسنامه صندوق كه شامل اعطای وام و تسهيلات، مشاركت، تامين سرمايه ريسک ­­پذير و ارائه تضمين و ضمانت نامه­ ها می باشد. صندوق در طی فرايند اجرای موارد فوق اقدام به ايجاد زيرساخت ها و در مرحله بعد اقدام به اعطای خدمات تسهيلات و خدمات به شرح زير نموده است:
1-     تدوين و تصويب دستورالعمل اعطاء وام قرض­ الحسنه، اعطاء وام ارزان قيمت
2-     تدوين و تصويب قرارداد حقوقی تسهيلات ارزان قيمت، تسهيلات مشاركت مدنی
3-     تدوين دستورالعمل تأمين سرمايه ريسك ­پذير در طرح های پژوهشی و فناوری
4-     تدوين دستورالعمل مشاركت در طرح های پژوهشی و فناوری
5-     ارائه تسهيلات به 20 شركت متقاضی دريافت تسهيلات ارزان قيمت
{     صندوق پژوهش و فناوری غير دولتی صنعت برق
اين صندوق در سال 1383 مجوز گرفته است.
هدف از تشکيل صندوق حمايت کيفی و کمی از محققين و طرح های تحقيقاتی بخش غيردولتی صنعت برق کشور می باشد.
انواع تسهيلات صندوق عبارتست از:
1.       اعطای تسهيلات اعتباری (بصورت عقود اسلامي)
2.       اعطای يارانه سود تسهيلات
3.       صدور ضمانت نامه و تضمين
4.       مشارکت سرمايه گذاری و تامين سرمايه خطرپذير
اقداماتی که تا کنون از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت پذیرفته است:
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان دبیرخانه صندوق های پژوهش و فناوری غير دولتی به 2 امر مهم پرداخته است:
1-    صدور مجوز تاسیس صندوق های پژوهش و فناوری غير دولتی
2-    هدایت و نظارت بر فعالیت و عملکرد این صندوق ها
در این راستا کارگروهی مشتمل بر 5  وزیر و 4 نماینده از تشکل های علمی تشکیل شده است که تاکنون هفت کارگروه جهت اتخاذ تصمیم های لازم برای صندوق ها برگزار گردیده است.

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟

سبد خرید

سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.