فرم جذب و شناسایی نخبگان مخترع
 • 1- اطلاعات فردی

 • 2- اطلاعات تحصیلی(صرفا مقاطع تحصیلی)

 • ردیفمقطع تحصیلیمحل تحصیلمعدل کسب شدهعناوین کسب شده و موارد قابل ذکر 
  افزودن یک ردیف جدید
 • 3- دوره‌های آموزشی گذرانده شده: (غیر از تحصیلات)

 • ردیفعنوان دوره آموزشیسازمان برگزارکنندهتاریخ برگزاریمدرک اخذ شدهتوضیحات 
  افزودن یک ردیف جدید
 • 4- سابقه تدریس در مراکز آموزشی، دانشگاه، حوزه و...:

 • ردیفمحل تدریسمقطع تدریستاریخ تدریسعناوین کسب شده و موارد قابل ذکر 
  افزودن یک ردیف جدید
 • 5- چنانچه در جشنواره‌های علمی و پژوهشی حایز رتبه‌های برتر شده‌اید، در جدول زیر ذکر نمایید:

 • ردیفنام جشنوارهرتبه کسب شدهتاریخ کسب رتبهتوضیحات 
  افزودن یک ردیف جدید
 • 6- سابقه همکاری با سازمان‌ها و مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی:

 • ردیفنام سازماننوع همکاریتاریخ و مدت همکاریتوضیحات 
  افزودن یک ردیف جدید
 • 7- آثار پژوهشی ( تالیف و ترجمه کتاب و مقاله، طرح‌های پژوهشی، اختراع و ابتکار و...):

 • ردیفعنوان کتابنوع اثر (تالیف یا ترجمه)ناشرتاریخ چاپتعداد صفحه و تیراژعناوین کسب شده و موارد قابل ذکر 
  افزودن یک ردیف جدید
 • ردیفعنوان مقالهمحل چاپ (نام مجله)تاریخ چاپتعداد صفحهعناوین کسب شده و موارد قابل ذکر 
  افزودن یک ردیف جدید
 • ردیفعنوان طرحکارفرمای طرحتاریخ انجام طرحملاحظات 
  افزودن یک ردیف جدید
 • ردیفعنوان اختراع و ابتکارتاریخ اختراعوضعیت ثبتتاریخ ثبتشماره‌ی ثبت 
  افزودن یک ردیف جدید
 • 8- فعالیت‌های فرهنگی هنری، ورزشی، اجتماعی

 • ردیفنام فعالیتمحل فعالیتتاریخ و مدت انجام فعالیتسمتعناوین کسب شده و موارد قابل ذکر 
  افزودن یک ردیف جدید
 • ردیفنام رشته ورزشیمحل انجام فعالیت ورزشیتاریخ و مدتعناوین کسب شده و موارد قابل ذکر 
  افزودن یک ردیف جدید
 • ردیفمحل فعالیتنوع عضویت یا فعالیتتاریخ و مدت فعالیتعناوین کسب شده و موارد قابل ذکر 
  افزودن یک ردیف جدید
 • 9- نشانی و شماره تلفن تماس

 • ردیفعنوان اثر(اختراع، ابتکار،کتاب،مقاله و ...)حمایت‌های درخواستیتوضیحات 
  افزودن یک ردیف جدید
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg, pdf, png, jpeg.