دوره آموزشی برندینگ شخصی

Personal Branding

تعداد جلسات : 3 
هزینه دوره: 49.000تومان
نوع محصول: فایل صوتی با بهترین کیفیت
مدرس دوره: دکتر علی نظیری – دکترای حرفه‌ای کسب‌وکار

دوره آموزشی اتیکت‌های رفتاری

Behavioral Etiquette

تعداد جلسات : 3 
هزینه دوره: 59.000 تومان
نوع محصول: فایل صوتی با بهترین کیفیت
مدرس دوره: دکتر علی نظیری – دکترای حرفه‌ای کسب‌وکار

دوره آموزشی ارتباط موثر

Effective Communication

تعداد جلسات : 3 
هزینه دوره: 49.000 تومان
نوع محصول: فایل صوتی با بهترین کیفیت
مدرس دوره: دکتر علی نظیری – دکترای حرفه‌ای کسب‌وکار

دوره آموزشی شخصیت شناسی آرکتایپ

Archetypal Personality

تعداد جلسات : 3 
هزینه دوره: 49.000 تومان
نوع محصول: فایل صوتی با بهترین کیفیت
مدرس دوره: دکتر علی نظیری – دکترای حرفه‌ای کسب‌وکار

پادکست‌های آموزشی

Educational Podcasts

تعداد پادکست‌ها : 6 
هزینه: 10.000 تومان
نوع محصول: فایل صوتی با بهترین کیفیت
مدرس دوره: دکتر علی نظیری – دکترای حرفه‌ای کسب‌وکار