دوره‌ها، کارگاه‌ها و سمینارهای آموزشی به شرح ذیل می‌باشد.
          مهارت های توسعه مالی و شغلی
             کارآفرینی و ایجاد کسب‌وکار جدید
             استراتژی کسب‌وکار
             مدیریت در شرایط ابهام
             تصمیم‌گیری پیشرفته
             تفکر استراتژیک
             بازاریابی و فروش
             اصول و فنون مذاکره
             مدل کسب‌وکار
             ارزش‌آفرینی
             مدل ذهنی
             تفکر سیستمی
             زبان بدن
             نبوغ مالی
             اصول کار تیمی
 
         مهارت‌های پایه‌ای کارآفرینی (توسعه فردی)
             مهارت‌های مطالعه (تندخوانی و تقویت حافظه)
             مهارت‌های مدیریت زمان (هدف‌گذار ی و برنامه‌ریز ی)
             مهارت‌های ارتباطی و ایجاد انگیزه و عزت نفس
             مهارت‌های سخنور ی و فن بیان
             تدوین پلن فردی (طراحی چشمانداز و رسالت شخصی)
             برندساز ی شخصی و کاریزما و شخصیت‌شناسی
             مهارت‌های یادگیری و پرورش خلاقیت و استعدادیابی
             مهندسی فکر و ذهن و تحول فردی