وبینارها

وبینار شخصیت شناسی آرکتایپ

آرکتایپ یا آرکی تایپ در حقیقت برگرفته از واژه یونانی آرکه تیپوس است. در واژگان یونانی به معنی الگو یا مدلی است که چیزی را از روی آن می‌سازند.
پیشوند Arch به معنای ریشه دار بودن، اصیل بودن، قدیمی بودن و مواردی از این دست به کار می‌رود. چنانکه Archetype به معنای باستان شناسی نیز به کار برده می‌شود.
در صورتیکه Type (همان تیپ یا تایپ که در فارسی هم وارد شده) را به عنوان الگو، مدل، قالب و مفاهیمی شبیه به آن در نظر بگیریم. به همان معادلی خواهیم رسید که در فارسی برای اصطلاح آرکتایپ به کار می‌بریم، یعنی: کهن الگو.
چه موضوعاتی در وبینار شخصیت شناسی آرکتایپ تدریس میشود:

آرکتایپ یا کهن‌الگو چیست؟
شخصیت‌شناسی آرکتایپ
یونگ و آرکتایپ
ناخودآگاه فردی و جمعی
آرکتایپ‌های مردانه
آرکتایپ‌های زنانه
فواید شناخت آرکتایپ‌ها در زندگی فردی و شغلی و کسب‌و‌کار

وبینار نبوغ مالی و پولسازی

زمان برگزاری:

24 و 26 و 28 و 30 فروردین و 1 اردیبهشت 1400

ساعت برگزاری:

16 الی 18

سرفصل‌های دوره:
ماتریش پیشرفت مالی
تکنیکهای ارتقاء فروش
طراحی چشم‌انداز مالی
شناسایی و رفع تنگناهای مالی
یادگیری مهارت مدیریت هزینه‌ها
معرفی الگوریتم‌های بهروزی مالی
بازاریابی لاک‌پشتی فروش خرگوشی
بررسی کسب‌وکارهای استارتاپی پردرآمد

وبینار ارتباطات اجتماعی و اقتصادی

چه موضوعاتی در وبینار ارتباط موثر تدریس میشود:

تعریف پیام و ویژگی‌های آن
معنی شناسی
برخورد با انتقاد
سوالات غیرکلا می
تکریم ارباب رجوع
یک ‌پیام با دو معـنی
 اهمیت نخستین تاثیر
شناخت موانــع ارتباطی
ارتباط کلامی و غیرکلامی
اصول ششگانه ارتباطات
اصول دوازده‌گانه بُردِ مضاعف (win-win)
اهمیت نه گفتن و اهمیت چگونه نه گفتن
برخوردهای محکوم به شکست در ارتباطات
امپاتی در ارتباطات و درک چارچوب ذهنی دیگران
چگونگی تخلیه اطلاعاتی طرف ارتباطی به شیوه مثبت