این‌جا یک کافه معمولی نیست!
کافه کارآفرینی

کافه کارآفرینی چیست؟

ایجاد مکانیزم‌ها، تهیه ابزار و فضاهایی که رابطه کارآفرینان، صاحبان ایده، متخصصان و سرمایه‌گذاران و دولت را تسهیل می‌کند از رسالت‌های مرکز مشاوره، خدمات کارآفرینی و فنی‌مهندسی پژوهشگران‌موفق‌پویا می‌باشد. به همین موجب، وزارت تعاون، کار و رفــاه‌ اجتماعی با همکاری ادارات کل استان‌های سراسر ایران، ادارات شهرستان‌ها، مراکز دانشگاهی، مراکز مشاوره و شتابدهنده‌ها، کانون‌های کارآفرینی استان، بخش خصوصی برای مدیریت کافه، سمن‌های حوزه‌های توسعه کارآفرینی
و شهرداری‌ها جهت تامین مکان مورد نیاز اقدام به ایجاد کافه کارآفرینی با راهبری بخش خصوصی نموده است.

اهداف کافه چیست؟

  • ایجاد فضای ارتباطی مناسب بین صاحبان ایده، سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و…
  • ایجاد فضای مناسب جهت ارتباط مراکز مشاوره و شتابدهنده‌ها با صاحبان ایده، سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و…
  • ایجاد فضایی که در آن امکان شکل‌گیری شبــکه‌های سیال بین افکار مختلف برای خلق نوآوری وجود داشته باشد.
  • تغییر در ساختار روابط نهادهای دولتی خصوصاً وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سایر بخش‌ها (دولتی و خصوصی)
  •  ایجاد فضایی که امکان برقراری تعامالت اجتماعی بین کارآفرینان با کارآفرینان، کارآفرینان با دولت، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان با دانشجویان را تسهیل کند.
  • شکل‌گیری یک هویت اجتماعی مشترک و جدید حول محور توسعه کارآفرینی در کشور برای گروه‌های مختلف اجتماعی موثر در دولت و بخش خصوصی و جامعه

مواردی از ارزش‌ها و هویت فرهنگی کافه کارآفرینی

ارزش یک: مهمترین چالش تیم‌های کافه کارآفرینی، توسعه کارآفرینی با ایده‌های نوآورانه و بهبود فضای کسب‌وکارها با کمک راه حل‌های نوآورانه و نوین است، بنابراین تنها هویت اعضاء و تیم، برچسب‌های سازمانی خود را رها خواهند کرد.

ارزش دو: مذاکره و تعامل تنها سبک گفت‌وگوی مجاز در کافه کارآفرینی است.

ارزش سه: افکار متضاد و متفاوت در جلسات کافه کارآفرینی مقابل یکدیگر قرار نمی‌گیرند بلکه با یکدیگر ترکیب و هم راستا می‌شوند.

ارزش چهار: در کافه کارآفرینی خود شما هستید که از خودتان پذیرایی می‌کنید، چون کافه متعلق به همه اعضاء و تیم کافه‌ کارآفرینی است.

وظایف کافه کارآفرینی

  • ایجاد شبکه سیال برای خلق نوآوری
  • استفاده از مصنوعات و فضا در تغییر رفتار و ساختار
  • ایجاد تعاملات اجتماعی گسترده بین اجزای اکوسیستم کارآفرینی