فروش راحت
تکنیک‌های نورومارکتینگ – عذرخواهی عادلانه است یا نه؟!
فوریه 26, 2021
فروش راحت
فروش راحت – به ۹۵ درصد مغز مشتری‌تان بفروشید.
مارس 10, 2021
تکنیک‌های نورومارکتینگ - انتخاب زوج متفکرانه!

تکنیک‌های نورومارکتینگ - انتخاب زوج متفکرانه!

تکنیک‌های نورومارکتینگ – انتخاب زوج متفکرانه!
یکی از استادان دانشگاه نیومکزیکو، ایده جالبی دارد: تکامل مغز انسان تا حد زیادی به خاطر پیدا کردن راههای بهتر برای جذب جنس مخالف بوده است.
جفری میلر روانشناس تکاملی، بر این عقیده است که مغز انسان تا حد زیادی مثل دم طاووس است. محصول مصنوعی بیولوژیکی که به منظور جذب زوج، تکامل یافته است‌‌.
البته مغز نسبت به یک دم پر از پرهای تزئینی، عملکرد های بیشتری دارد‌‌. میلر هنوزم فکر می کند ویژگی های توسعه یافته مغز انسان، همچون زبان و استدلالهای پیچیده، همه و همه به منظور جفتگیری می باشند‌‌.

میلر مصرف بیش از حد و نو‌‌‌‌‌دوستی را مورد بررسی و مطالعه قرار داد‌. این مفاهیم متضاد به نظر می رسند. اولین رفتار، خودخواهانه است و دومین رفتار، سخاوتمندانه به نظر می‌رسد. هر چند میلر فکر می‌کند که آنها با هم مرتبط بوده و این نودوستی مشهود، شکلی از مصرف بیش از حد است.
میلر و همکارانش به منظور بررسی این ایده، دو گروه آزمودنی را به طریق متفاوت، بررسی کردند؛ گروه اول باید در مورد همسر ایده‌آل خود که موضوعی احساسی بود می نوشتند، و گروه دوم در مورد آب و هوا. سپس از آزمودنی ها، در فضای فرضی قرار گرفته و مبلغ ۵۰۰۰ دلار و زمان ۶۰ ساعت برای خرج کردن در اختیار هر یک از آزمودنی ها قرار گرفت. مردانی که در فضای رمانتیک قرار گرفته بودند، لجام گسیخته پول را خرج می کردند، در حالی که زنان همان گروه، دیوانه وار در فعالیتهای داوطلبانه شرکت کردند. مردان فعالیتهای داوطلبانه ی کمی انجام دادند و زنان پول کمتری خرج کردند‌. گروه بی طرف(کسانی که چیزی ننوشته بودند)، تمایل خاصی به خرج کردن پول یا فعالیتهای داوطلبانه نشان ندادند. محققین ابراز داشتند که مردان و زنان وقتی از لحاظ احساسی درگیر شدند، خودنمایی کردند ولی با روشهای متفاوت.
آقایان به خرید اجناس پرداختند و زنان به کمک دیگران شتافتند. مطالعه ای دیگر میزان درصدی که این نمایش قابل رویت بود را مورد بررسی قرار داده و دریافتند، مردانی که از لحاظ احساسی درگیر شده بودند، بر خرید اشیا و کالاهایی متمرکز شدند که می توانستند بپوشند و برانندو به خرید وسایل خانه تمایلی نداشتند‌‌. زنان این گروه، در فعالیتهایی داوطلب شدند که جمعی و اجتماعی بودند نه فعالیتهای فردی‌. کسانی که از لحاظ عاطفی درگیر نشده بودند، اکثرا در تمایل به خرید و فعالیتهای داوطلبانه فردی و عمومی، یکسان بودند.

وبینارهای پژوهشگران‌موفق‌پویا رو دنبال کنید.

شگرد تاثیر خارق العاده‌ تکنیک‌های نورومارکتینگ:
چنانچه کالا یا خدمت تان برجسته و آشکار است حالت رمانتیک و احساسی به کار ببرید…

مرد هارا متقاعد کنید
سالها پیش از نورومارکتینگ و روانشناسی تکاملی، بازاریابان می‌دانستند که مرد‌ها به منظور افزایش شهرت خود(و جذب جنس مخالف)، اتومبیلهای اسپرت گران قیمت، رستوران های گران و‌‌… را انتخاب می‌کنند که همه نشانگر این امر است که مرد از لحاظ مالی وضعیت بسیار خوبی داشته و به همین خاطر جذاب است. بازاریابی که به مردی فرصت خرید شیئی گران قیمت، به روشی قابل رویت را می‌دهند، می‌توانند انتظار نرخ موفقیت بیش از معمول را داشته باشند.
موسسات غیرانتفاعی که به دنبال کمک و اهدا هستند، میباید از نمایان بودن آن اطمینان حاصل کنند. در میان کسانی که دنبال افزایش جذابیتشان هستند(که اکثرا ناخودآگاه می‌باشد)، تصدیق عمومی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

زنها را متقاعد کنید
بخش مونث این معادله کمی متفاوت است و به عنوان یک استراتژی جفت یابی تمایلی به خرج کردن به عنوان استراتژی جذب جفت ندارند(شاید زنان به خاطر بیشتر کردن جذابیتشان، برای خرید لباس و زینت آلات هزینه کنند، ولی انگیزش احساسی، تاثیر چندانی بر آنها ندارد)، جالب اینجاست که آنها به این منظور، ممکن است تحریک به صرف وقت به صورت آشکار شوند. موسسات غیر انتفاعی که به دنبال جمع‌آوری داوطلب هستند، باید از این نکته آگاهی داشته باشند و این پژوهش نشان می دهد برای کسب حداکثر تأثیر، این کمکها باید عمومی و در معرض دید باشند.
چگونه می توان خارج از محیط آزمایشگاهی، شرایط رمانتیک و احساسی را فراهم کرد؟ احتمالاً منطقی‌ترین راه، تصویری مربوط به جنسیت است که تماشاگر را در چارچوب جفت گیری ذهنی قرار می‌دهد.
تکنیک‌های نورومارکتینگ – عذرخواهی عادلانه است! را بخوانید…