جولای 23, 2018

هربار فقط تا بشکۀ بعدی برو!

اشخاصی که از توانایی و قدرت متوسطی برخوردارند نیز می‌توانند دستاوردهای بزرگی داشته باشند، فقط کافی است در هر زمان، خود را به‌طور کامل و خستگی‌ناپذیر […]