جولای 19, 2018

استراتژی‌های بازاریابی (قسمت هشتم)

قانون مسابقۀ دو‌نفره‌: (در بلند مدت، هر بازاری به محل مسابقۀ دو اسب تبدیل می‌شود.) در ابتدا یک طبقۀ جدید، نردبانی برساخته از پله‌های بسیار است، […]